Bilgisayar Programından Kağıda Aktarılan İnanılmaz Yapılar

Tokyo Meiji üniversitesinde matematik profesörü olan Kokichi Sugihara geliştirdiği optik illüzyonlarla yerçekimine adeta meydan okuyor.

Bir bilgisayar programı geliştirirken bulduğu yöntem ona, bu optik illüzyonları yapma fikri vermiş. Üzerinde çalıştığı proje robot görüşüyle ilgiliymiş aslında. Programı, 2 boyutlu çizimleri yorumlayıp 3 boyutlu suretlerini oluşturacak şekilde tasarlamıştı.

Çalışmalarının bir aşamasında programa Escher'inkiler gibi imkansız 2D çizimler koymayı denemiş ve programın bu çizimlerin de 3D karşılıklarını oluşturduğunu görmüş. Daha sonra programın sunduğu illüzyonları kağıtlar üzerinde denemeye başlamış.

Sanki yukarı doğru birleşen kayakların bir ucundan misket bırakıldığında, o misket yerçekimine karşı tırmanıyormuş da tepede kalıyormuş gibi görünüyor. Halbuki yapı ters çevrildiğinde, gözümüzün gerçekte bir illüzyona maruz kaldığını anlıyoruz. 

Sugihara şimdiye kadar 100'ün üzerinde optik illüzyon inşa etmiş ve birkaçıyla ödül kazanmış. 

 

Sugihara'nın illüzyonları beynin nasıl çalıştığını araştıran bilim insanları için de bir veri olma niteliği taşıyor. Beynin 3 boyutlu dünyayı nasıl yorumladığı ve illüzyonlara nasıl kandığı konularında henüz net cevaba ulaşamamış bulunuyor.